Konkurs ZUS Prewencja 2024:

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadbaj o bezpieczństwo pracowników - uzyskaj dofinansowanie na działania prewencyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje nawet 80% wartości inwestycji.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu i złóż wniosek do 27 marca 2024. Projekty będą realizowane w pierwszym kwartale 2025 roku.

Oferowane przez nas rozwiązania wpisują się w kryteria konkursowe. Możesz uzyskać dofinansowanie na zakup wózków samozaładowczych z napędem jazdy, wózków samozaładowczych ręcznych z udźwigiem do 450 kg, suwnicy samochodowej, żurawików załadowczych lub ramp załadunkowych. Wymienione urządzenia pozwalają na bezpieczny i ergonomiczny załadunek i rozładunek, zwiększają efektywność i zadowolenie pracowników.

idź do:

Konkurs ZUS 2024-2025 - 2

Konkurs ZUS Prewencja w pytaniach i odpowiedziach

Co jest przedmiotem konkursu?

Celem konkursu jest wybór projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Kiedy należy składać wnioski?

od 26 lutego do 27 marca 2024 r.
Przewidywany termin realizacji projektów - I kwartał 2024 roku.

Na jakie urządzenia można otrzymać dofinansowanie?

W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenia spełniające kryteria konkursowe. Są to m.in.:

Kategoria 22: Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np.:

wózki samozaładowcze InnoLIFT bez napędu jazdy
żurawiki SwingLift
suwnice EasyLoad
załadunkowe rampy najazdowe WM SYSTEM

Kategoria 23. Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego: a. wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe:

wózki samozaładowcze InnoLIFT z napędem jazdy

Kategoria 27: Zakup środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz sprzętu do pracy na wysokości, tj. sprzętu
ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym” oraz urządzeń kotwicznych:

suwnica EasyLoad 500/2300_17m_PK

Jakie środki można uzyskać?

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, przy czym:

• minimalna kwota dofinansowania: 10 000 zł brutto
• maksymalna kwota dofinansowania: 299 000 zł brutto
• maksymalna kwota dofinansowania na kategorię 22: 40 000 zł brutto
• maksymlana kwota dofinansowania na kategorię 23: 40 000 zł brutto
maksymlana kwota dofinansowania na kategorię 27: 40 000 zł brutto

Kto może wziąć udział?

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2. nie zalega z opłacaniem podatków;
3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jak złożyć wniosek?

Dokumentację możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia doświadczonych firm doradczych (wypełnij formularz kontaktowy na dole strony).

Przydatne linki:

ZUS: ogłoszenie o konkursie
ZUS: dokumentacja konkursowa
ZUS: regulamin konkursu
ZUS: katalog działań inwestycyjnych i doradczych
ZUS: pytania i odpowiedzi
ZUS: lista zwycięzców z poprzedniej edycji

Kontakt

Skontaktuj się z nami w najbardziej wygodny sposób. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółową ofertą lub kontaktem z firmami wspomagającymi w przygotowaniu wniosków - wypełnij poniższy formularz:


CAPTCHA code

Administratorem Twoich danych osobowych jest Silar Rafał Kwiatkowski, ul. Łęcka 48, 32-626 Jawiszowice. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu korespondencji mailowej, przedstawienia oferty, zawarcia bądź wykonania umowy. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych w ustandaryzowanym formacie, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w zakładce: Regulaminy.

SILAR Rafał Kwiatkowski

tel.: 601 952 909
email: info(at)silar.pl

biuro / showroom:

ul. Legionów 244
43-502 Czechowice-Dziedzice

siedziba:

ul. Łęcka 48
32-626 Jawiszowice