Co jest przedmiotem konkursu?

Celem konkursu jest wybór projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Kiedy należy składać wniosek?

Termin składania wniosków to 1 – 30 czerwca 2021.
Wnioski będa rozpatrywane do końca 2021, realizacja zakwalifikowanych projektów - wiosna 2022.

Na jakie produkty z naszej oferty można uzyskać dofinansowanie?

23. Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych, podestowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania lub unoszenia (o udźwigu do 2 ton), przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków (samojezdnych, prowadzonych i podwieszanych o udźwigu do 450 kg), ręcznie prowadzonych wozideł (o udźwigu do 450 kg i prędkości jezdnej do 6 km/h) oraz urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.”

Jakie środki można uzyskać?

Minimalna kwota dofinansowania (brutto) to 5.000 PLN. Maksymalna kwota jest uzależniona m.in. od rodzaju projektu i wielkości przedsiębiorstwa.

maksymalna kwota dofinansowania

Kto może wziąć udział?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Jak złożyć wniosek?

Dokumentację możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia doświadczonych firm doradczych.

Jaka jest szansa na otrzymanie dofinansowania?

Zobacz listę projektów (klik) z 2020 roku. Im lepiej przygotowany wniosek, tym większa szansa na uzyskanie wsparcia.